Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych Veritas Polska

Wspólnie zadbamy o lepszą przyszłość!

Ochrona środowiska

Akcje promocyjne, lokalne inicjatywy, rozpowszechnianie świadomości w kwestii ochrony środowiska, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Wspieranie akcji proekologicznych.

Ochrona praw kobiet

Walka z dyskryminacją. Społeczne propagowanie wolności decyzji. Inicjatywy społeczne zrzeszające nie tylko panie, lecz całe rodziny ku realizacji własnego rozwoju.

Rozpowszechnianie edukacji i rozwoju kulturowego

Inicjatywy społeczne, promujące najnowsze wydarzenia kulturowe, zachęcające do czynnego udziału.

Pomoc w rozwoju i ochrona interesów osób niepełnosprawnych

Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych. Integracja w środowisku lokalnym.

Aktywizacja osób młodych do podejmowania zatrudnienia

Działalność społeczna na rzecz podejmowania zatrudnienia, rozwijania swoich zdolności, kształtowanie osobowości młodych ludzi. Inicjatywy pozwalające na rozwój zainteresowań i hobby.

Doradztwo i pomoc jednostkom lokalnym

Szeroka działalność społeczna propagująca wzajemną pomoc, a także indywidualne wsparcie najbardziej potrzebujących.

Poznaj nas

Krótko o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Veritas Polska wspiera rozwój i aktywizację społeczności lokalnej mając na względzie dobro każdej pojedynczej jednostki.
Dowiedz się więcej o stowarzyszeniu…

Kontakt

STOWARZYSZENIE NA RZECZ TELEWIZJI LOKALNYCH VERITAS POLSKA

Zadzwoń a udzielimy Ci wsparcia!

Masz pytania? Inicjatywy?

Napisz do nas!