O stowarzyszeniu

Poznaj nas

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2010 roku. Od 2015 roku reprezentowane jest przez prezesa: Marzenę Słomkę w jednoosobowym składzie.
Siedziba mieści się w Olsztynie, ale działalność nie jest ograniczona tylko do jednego miasta. Akcje promocyjne stowarzyszenia można spotkać w całym kraju. Działalność opiera się na czynnym wsparciu w rozwój i propagowanie twórczości kulturowej wśród społeczności lokalnej.
Możliwość realizacji założonych celów odbywa się we współpracy z instytucjami, organizacjami, a także stowarzyszeniami o wspólnych celach.
Eco energy wind turbines
Empty auditorium of the great theater
Poznaj nas

Przeciwdziałanie i aktywizacja

Przeciwdziałanie dyskryminacji i aktywizacja osób niezdolnych wcześniej do pracy lub pomoc w starcie dorosłości to tylko niektóre z istotnych kwestii jakie podnoszą członkowie stowarzyszenia w swojej misji.
Stowarzyszenie Veritas nagłaśnia istotne kwestie za pomocą najszerszego z możliwych przekazów jakim jest telewizja. Organizowane kampanie telewizyjne i internetowe w formie filmów edukacyjnych pozwalają dotrzeć i uczyć tych najmłodszych i starszych odbiorców.

Masz pytania? Inicjatywy?

Napisz do nas!